Duhan Suresinin Ilk 8 Ayeti (Okunuşu ve Fazileti)

Ziyaretçilerimizden sık bir şekilde Duhan Suresinin Ilk 8 Ayeti 7 konusunda soru almaktaydık.

Duhan Suresi’nin sözlerini duydunuz mu? Kur’an’daki bu güçlü bölüm, insanlığa “Rabbinin azabı şiddetlidir” uyarısıyla başlar Ancak burada bitmiyor; Allah’ın kendisine itaat edenlere vaadini anlatmaya devam ediyor – sonsuza dek yaşayacakları barış ve bolluk cenneti.

Duhan Suresinin Ilk 8 Ayeti
Duhan Suresinin Ilk 8 Ayeti

Duhan suresi ilk 8 ayeti Diyanet

Allah’ın gazabından korkmaktan O’nun merhametini ummaya kadar her şeyi kapsayan bu 8 ayetten ilham almak kolaydır. Allah’a olan sevgimizden dolayı iyi işler yapmamız için bizi cesaretlendirir ve sonuçları olduğu için eylemlerimize dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatır. Öldükten sonra bile, eğer doğru yaşarsak ruhlarımızın hala kurtulabileceği hatırlatılır

Duhan Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 44. suresidir ve genellikle özellikle ölümlerden sonra okunması tavsiye edilir. Bu sure, Allah’ın kullarına lütfettiği nimetleri hatırlatır ve insanların ahirette karşılaşacakları hesapla ilgili uyarılarda bulunur.

Duhan Suresi Türkçe Olarak Okunuşu

 • Ha mım
 • Vel kitabil mübiyn
 • İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
 • Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
 • Emram min ındina inna künna mürsiliyn
 • Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
 • Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
 • La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
 • Bel hüm fı şekkiy yel’abun
 • Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
 • Yağşen nas haza azabün eliym
 • Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
 • Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
 • Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
 • İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
 • Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
 • Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
 • En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
 • Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
 • Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
 • Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
 • Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
 • Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
 • Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
 • Kem teraku min cennativ ve uyun
 • Ve züruıv ve mekamin keriym
 • Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
 • Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
 • Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
 • Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
 • Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
 • Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
 • Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
 • İnne haülai le yekülün
 • İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
 • Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
 • E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
 • Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
 • Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
 • İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
 • Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
 • İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
 • İnne şeceratez zekkum
 • Taamül esiym
 • Kel mühl yağlı fil bütun
 • Ke ğalyil hamiym
 • Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
 • Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
 • Zuk inneke entel aziyzül keriym
 • İnne haza ma küntüm bihı temterun
 • İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
 • Fi cennativ ve uyun
 • Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
 • Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
 • Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
 • La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
 • Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
 • Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
 • Fertekıb innehüm mirtek

Duhân suresinin 8 ayeti ne için okunur?

Duhan Suresi Allahın Gazabından Korkmaktan Okunur imhan almak için okunur

Banka Promosyonu Caiz Mi Makalemize Göz Atın.

4.7/5 - 3 Kişi Değerlendirdi!
Photo of author

Akifcan Küllü

İstanbul doğumluyum. 14 Yaşından itibaren yazılım geliştirmeyle ilgileniyorum. Oyun oynamayı yaşıtlarıma göre daha fazla seven, her detayına inme eğiliminde olan birisiydim.Oyun benim için belirli bir noktadan sonra ticari fayda sağlayabileceğimi bir kanal oldu. Bundan nasıl gelir elde ederim? Sorunun cevabı basitti. Oyun oynayan kişilere ihtiyacı olan ürünleri pazarlamak! Tabi bu hep dijital ürünler oldu.İlk gelir elde etmeye başladığımda pazarlama adına çok büyük bir tecrübem yoktu. Sonra dijital dünyada ürünlerimi pazarlamak adına SEO, Ads ve Dijital Pazarlama kanallarını öğrenmeye yönelik eğitimler aldım.Eğitimler sayesinde işimi daha da büyüttüm. Birden fazla içerik platformu kurdum, içerik ürettim, organik olarak trafiklerini arttıracak çalışmalar yaptım. Şimdi birçok içerik platformunun Google arama motorunda sıralama almasını sağlıyorum. Bu beni hem mutlu ediyor hem de finansal fayda sağlamama yardımcı oluyor.
Yorum yapın