Kreş Açma Şartları Nelerdir (En İyi Cevap)

Ziyaretçilerimiz bizlere kreş açma şartları, kreş açmak için şartlar nelerdir benzeri şekilde çok sık soru iletmektedir. Bu içeriğimizle birlikte kreş açma şartları neler, kreş nasıl açılır, kreş açma maliyeti ve benzeri olan başlıkların her birisinde detaylı bir şekilde bilgi paylaşmış olacağız.

Son zamanların en popüler girişimcilik olaylarından bir tanesi de kreş açmaktır. Özel kreş açmak isteyen kişiler kreş açmanın şartlarını, kreş nasıl açılır ve benzeri olan bir çok konu da bilgi arayışında oluyorlar. En çok kadınların kreş açma yönünde isteği bulunuyorken internette çok sık bir şekilde kreş açmak isteyen kadınlar, kreş açma maliyeti nedir? Bu konuyu araştırıyorlar.

Kreş Açma Şartları Nelerdir?

Özel kreşler direkt olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu şartlara bağlı olarak sizde kreş açabilirsiniz. Eğer kreş açmak için şartlar nelerdir? Diye merak ediyorsanız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yönetmeliği sizler için aşağıda paylaştık.

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

b) En az ilkokul mezunu olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum edilmemiş olmak.

Görüldüğü üzere bu şartları sağlayan herkes kreş açabilme hakkına sahiptir. Ancak kreş müdürü olma şartları bunlardan farklı. İkisi sıkça karıştırıldığından kreş açmak için gerekli şartlar konusu farklı yorumlanabilmektedir.

Kreş müdürü olma şartları ise yine aynı yönetmelikte belirtilmekte. Kreş müdürü olmak için gereken şartlar ise aşağıdaki gibidir:

a) Kreş ve gündüz bakımevlerinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarından birinde dört yıllık yükseköğretim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

b) Çocuk kulüplerinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarında dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak, eğitim fakültesi mezunu ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

c) Kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin bir arada açılması halinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarından birinde dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği ön lisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak.

kreş açma şartları

Kreş Açmak Karlı Mıdır?

Kreş açmak ve yönetmek son zamanlarda çok popüler hale geldiğinden insanlarda internette; ‘’Kreş açmak ne kadar kazandırır, kreş açmak karlı mı?’’ Şeklinde soruları araştırıyor. Fakat özel bir kreş açtığınızda kazancınıza direkt olarak etki edecek olan şey kreşinizin ne kadar büyük olduğu ve konumunun ne olduğudur. Ne kadar iyi bir konumda olursanız ve ne kadar büyük bir kreşe sahip olursanız o kadar çok kazanca sahip olursunuz. Aynı zamanda vereceğiniz reklamlar, ilerleyeceğiniz stratejiler kazancınızı yine direkt olarak etkileyecektir. Çocukların ebeveynlerini memnun etmek için elinizden geleni yapmak zorundasınız.

Kreş Açma Maliyeti Nedir?

Kreş açmak oldukça kazançlı bir iştir fakat kazancının yanında büyük giderlerini de vardır. Bir özel kreş açtığınızda kreşinizin büyüklüğü, çalıştırdığınız personel sayısı, kiranız ve diğer maliyetler direk olarak maliyete yansımaktadır. Bu yüzden kreş açmanın sabit bir maliyeti bulunmamaktadır.

Kreşinizi açtığınızda personelinizin deneyimli olması, ekipmanlarınızın çocuklar için tam yararlı olması ve kreş malzemelerinin doğru bir şekilde seçilmesi fazlasıyla önemlidir. Aynı zamanda açacağınız kreşin konumu da büyük etki etmektedir. Tüm bunları hesaba kattığımızda ortalama olarak bir kreş açmanın günümüz şartlarında maliyeti 300.000 TL ile 800.000 TL arasındadır. Miktar gözünüzü korkutabilir fakat ne kadar büyük bir kreş açarsanız o kadar fazla gelire sahip olursunuz.

Kreş açmak için size destek olabilecek devlet bankaları vardır. Yani devlet destekli kredilere başvuru yaparak kreşinizi alacağınız krediyle açabilirsiniz. Fakat alacağınız kredi sizi faiz açısından büyük zora sokabilir. Bu yüzden yüklü krediler çekmek yerine elinizde bulunan parayı iyi bir şekilde değerlendirebilmek fazlasıyla önemli olacaktır.

Kreş Açmak İçin Gerekli Belgeler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan yönetmelik çerçevesinde kreş açabilmeniz için gerekli olan belgeler mevcuttur. Belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda kreşinizi açabilmenizde önünüzde herhangi bir engel olmayacaktır.

 • Kuruluş açmak isteyen kişiler tarafından, açılması planlanan kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci maddeye uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir.
 • Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenir:
 • kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,
 • Adli sicil belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
 • Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği.
 • Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak aşağıdaki belgeler istenir:
 • Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,
 • Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
 • Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,
 • Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
 • Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
 • Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,
 • Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,
 • Numarataj belgesi.

Genel adlı kategorimize bir çok yazı mevcuttur. Orayı da inceleyebilirsiniz.

5/5 - 1 Kişi Değerlendirdi!
Photo of author

Akifcan Küllü

İstanbul doğumluyum. 14 Yaşından itibaren yazılım geliştirmeyle ilgileniyorum. Oyun oynamayı yaşıtlarıma göre daha fazla seven, her detayına inme eğiliminde olan birisiydim.Oyun benim için belirli bir noktadan sonra ticari fayda sağlayabileceğimi bir kanal oldu. Bundan nasıl gelir elde ederim? Sorunun cevabı basitti. Oyun oynayan kişilere ihtiyacı olan ürünleri pazarlamak! Tabi bu hep dijital ürünler oldu.İlk gelir elde etmeye başladığımda pazarlama adına çok büyük bir tecrübem yoktu. Sonra dijital dünyada ürünlerimi pazarlamak adına SEO, Ads ve Dijital Pazarlama kanallarını öğrenmeye yönelik eğitimler aldım.Eğitimler sayesinde işimi daha da büyüttüm. Birden fazla içerik platformu kurdum, içerik ürettim, organik olarak trafiklerini arttıracak çalışmalar yaptım. Şimdi birçok içerik platformunun Google arama motorunda sıralama almasını sağlıyorum. Bu beni hem mutlu ediyor hem de finansal fayda sağlamama yardımcı oluyor.
Yorum yapın