Polislik Sayısal Mı Sözel Mi (Doğru Cevap)

Polislik sayısal mı sözel mi şeklinde ziyaretçilerimizden bir çok kez soru aldık. Bu içeriğimizin içerisinde polislik sayısal mı sözel mi konusunda detaylı bilgi aktarmış olacağız. Bunun haricinde benzer başlıklar haricinde polis olmak için sayısal mı sözel mi, polislik eşit ağırlık mı başlıklarında da sizlere detaylı bir şekilde bilgilendirme sunmuş olacağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli görevlerinden bir tanesi olan polislik mesleği şüphesiz ki her türk gencin hayalleri arasında yer alan ilk mesleklerdendir. Polis olarak; Vatanı koruyabilir, vatanı temsil edebilir ve halkın güvenliğini sağlayabiliriz. Peki, polis sayısal mı sözel mi? Yoksa eşit ağırlık mı? Eğer merak ediyorsanız bu içeriğimiz sizlere en iyi cevabı sunabilir durumdadır.

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin görevleri saymakla bitmez. Vatandaşlar ile en içe içe olan mesleklerden bir tanesi olan polislik mesleği oldukça kutsal bir meslek olarak bilinir. Halkın mallarını ve haklarını koruyan, suçları önleyen ve suç korkusunu azaltan mesleğe polislik denmektedir. Sırasıyla polis olduğunuz zaman hangi görevlerden sorumlusunuz sizlere aşağıda sıraladık.

  • Anti – sosyal davranış sergileyen kişileri / olayları engellemek
  • Toplum içerisindeki huzuru sağlamak
  • Tüm anlaşmazlıkları çözmek
  • Kazaları önlemek
  • Suçları araştırmak
  • Acil durumlarda hazır vaziyette bulunmak
  • Kritik olaylara anında müdahale etmek

Polisliğin genel amacı bu şekildedir. Aynı zamanda bir Türk polisinin mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti yasalarına sadık kalması, mümkün mertebe yasalara uygun bir şekilde hareket etmesi gerekir. Anayasa tarafından belirtilen ve uygulanması gereken kuralları mutlak surette uygulamak zorundadır. Bir polis tüm haklarını öğrenmeli ve yetkilerini asla kötüye kullanmamalıdır. Sınırlarını bilmeli ve sınırları dahilinde her bir olaya saygı çerçevesinde yaklaşmalıdır.

Polislik Sayısal Mı Sözel Mi

Polislik Sayısal Mı Sözel Mi

Polis olabilmek için okumanız gereken zorunlu bir eğitim – öğretim bölümü yoktur. Üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olmanız polislik için yeterli olan bir durumdur. Yani lisede sayısal olmanız, sözel olmanız polislik için yine engelleyici bir durum değildir. Eşit ağırlıkta olsanız, sözel de olsanız, sayısal da olsanız polis olma hakkına her zaman sahipsiniz.

Polis olabilmek için ilk şart POMEM sınavlarına başvuru yapmanızdır. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız ve yapılacak olan mülakatları başarılı bir şekilde tamamlarsanız polis olmaya hak kazanırsınız. Polislik haricinde komiser yardımcısı gibi görevlerde bulunmak isterseniz PAEM sınavlarına dahil olmanız gerekir. Tüm bu şartları sağladığınız zaman polis olabilmeniz için önünüzde herhangi bir engel olmayacaktır.

Polis olmak için hangi derslerin iyi olması gerekir?

Polis olmak için  Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen derslerinin iyi olması gerekmektedir.

Polislik İçin Hangi Bölüm Seçilmelidir?

Polis olmanız için seçmeniz gereken bir bölüm yoktur. Yani lise, üniversite veya farklı eğitim – öğretim kurumlarında sözel, sayısal veya eşit ağırlık olmanız polislik için engel olan bir durum değildir. Herhangi bir lisenin, herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olmanız polislik yeterli bir durumdur.

Polis Olmak İçin Üniversite Mezunu Olmak Şart Mı?

Evet, polis olabilmeniz için üniversite mezunu olmanız gerekmektedir. Herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden en az 2 yıllık diploma sahibi olduğunuz zaman polis olabilirsiniz.

Polisliğe Nereden Başvuru Yapılır?

Polisliğe başvuru yapmak için POMEM’i sık bir şekilde takip etmeniz gerekmektedir. POMEM üzerinde sürekli polislik alımları adına duyuru yapılmakta ve alımlar ile birlikte sonuçlar açıklanmaktadır. Sonuç olarak polisliğe başvuru yapmak istiyorsanız pa.edu.tr adresini takip etmeniz gerekir.

POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Genel kategorimize göz atmayı unutmayın.

4.8/5 - 17 Kişi Değerlendirdi!
Photo of author

Akifcan Küllü

İstanbul doğumluyum. 14 Yaşından itibaren yazılım geliştirmeyle ilgileniyorum. Oyun oynamayı yaşıtlarıma göre daha fazla seven, her detayına inme eğiliminde olan birisiydim.Oyun benim için belirli bir noktadan sonra ticari fayda sağlayabileceğimi bir kanal oldu. Bundan nasıl gelir elde ederim? Sorunun cevabı basitti. Oyun oynayan kişilere ihtiyacı olan ürünleri pazarlamak! Tabi bu hep dijital ürünler oldu.İlk gelir elde etmeye başladığımda pazarlama adına çok büyük bir tecrübem yoktu. Sonra dijital dünyada ürünlerimi pazarlamak adına SEO, Ads ve Dijital Pazarlama kanallarını öğrenmeye yönelik eğitimler aldım.Eğitimler sayesinde işimi daha da büyüttüm. Birden fazla içerik platformu kurdum, içerik ürettim, organik olarak trafiklerini arttıracak çalışmalar yaptım. Şimdi birçok içerik platformunun Google arama motorunda sıralama almasını sağlıyorum. Bu beni hem mutlu ediyor hem de finansal fayda sağlamama yardımcı oluyor.
Yorum yapın